Pregătirea croitorului pentru activitatea profesională

Meseria de croitor (confecționer de îmbrăcăminte la comandă) este una dintre cele mai artistice meserii, deoarece îmbină pasiunea pentru frumos cu utilul, fapt care se manifestă în procesul de transformare a materialului într-un produs vestimentar inspirat, croit și cusut exclusiv pentru o persoană. Din activitățile profesionale ale croitorului fac parte: comunicarea cu clientul și preluarea comenzii; elaborarea tiparului de bază și a construcției de model; croirea reperelor; pregătirea produsului pentru probă; efectuarea probei și ajustarea produsului la silueta clientului; confecționarea produsului; și predarea comenzii. Pe parcursul acestui  modul, veți cunoaște principiile de organizare a locului de muncă, normele de securitate și sănătate în muncă, precum și termenii-cheie specifici activității profesionale. 

Scopul modulului: Formarea competențelor profesionale generale și specifice de organizare a locului de muncă, de respectare a cerințelor de securitate și sănătate în muncă, precum și de aplicare a tehnicilor de elaborare a schițelor de model.