Realizarea cusăturilor

Maşina liniară de cusut

     Mașina de cusut este un ansamblu de mecanisme, care funcționează conform unui regim de lucru și execută o categorie de lucrări de coasere. Mașina de cusut realizează prin coasere îmbinarea a două sau mai multe repere, destinate în special confecțiilor textile. Datorită progresului tehnologic, există o varietate mare de mașini care diferă după caracteristicile tehnice, tehnologice și care, datorită construcţiei lor, execută diverse tighele ca modalitate de formare, destinaţie şi aspect exterior. Tighelul este un rând de puncte vizibile şi egale, făcut cu maşina sau cu mâna, în care fiecare împunsătură începe de la locul ultimei împunsături precedente. 

După destinație, se disting mașini de cusut de uz casnic și mașini industriale.

După specializare, mașinile de cusut se clasifică în:

 • mașina de cusut liniară, destinată executării unui spectru larg de operații tehnologice de coasere și asamblare.
 • mașina de cusut specializat, destinată executării operațiilor speciale, de exemplu, asamblarea și tăierea marginii materialelor, asamblarea reperelor cu două tighele paralele, bordarea marginilor reperelor etc. Pentru executarea acestor operații, se utilizează o varietate de scule și dispozitive valorificatoare (SDV-uri) și mecanisme suplimentare, montate la mașina liniară de cusut.
 • mașini de cusut speciale, destinate realizării anumitor operații speciale, de exemplu: surfilarea marginilor materialelor, brodare etc.
 • maşini semiautomate, destinate executării butonierelor, coaserii nasturilor, cheițelor.

Maşina liniară de cusut

Formarea cusăturii tighel

     Mașina liniară de cusut formează cusătura tighelului simplu prin interacțiunea mecanismelor acului și cel al suveicii cu mecanismul transportorului, care asigură deplasarea uniformă a materialului de cusut. Cele două fire de ață înfilate – unul la ac și al doilea la suveică – se împletesc prin puncte de cusătura și formează tighelul pe mijlocul grosimii straturilor materialului de cusut. Firele de ață se depun pe ambele fețe ale materialului. Între punctele de legătură ale celor două fire se formează pasul (P), care are o lungime variabilă de la 0-5 mm. Tighelul simplu are un aspect identic și dimensiuni egale, și este caracterizat prin elasticitate redusă. 

P18_3

 Procesul de formare a tighelului simplu cuprinde următoarele etape de lucru:

 1. Acul pătrunde prin straturile de material și împreună cu firul formează bucla pentru împletire (a);
 2. Apucătorul suveicii prinde bucla formată de către ac și o înfășoară în jurul suveicii pentru împletirea cu firul acesteia (b);
 3. Tragerea buclei de pe apucător de către debitorul de fir (c);
 4. Debitorul de fir tensionează firul de la ac și realizează tragerea legăturii pe mijlocul grosimii materialului cusut, suveica îndepliniște o mișcare de rotații în gol (d);
 5. Transportatorul transportează materialul la lungimea pasului de tighel (e).
P18_4

     Cusătura tighel simplu se utilizează practic pentru toate procesele de confecționare a produselor vestimentare: asamblarea reperelor îmbrăcămintei ce nu depășesc grosimea de 7 mm, tivirea produselor, bordarea canturilor şi ornamentarea produselor vestimentare.

Înfilarea aţei la maşina de cusut linară

     Înfilarea firului superior presupune trecerea firului, alimentat de la bobinele cu ața de cusut, prin elementele conducătoare, discurile dispozitivului de tensionare, conducătorul de fir și orificiul acului. Înfilarea firului prin orificiului acului are loc de la stânga la dreapta (din partea şanţului lung al acestuia). 

P19_1

Înfilarea firului inferior se face astfel:

 • firul de ață inferior se bobinează pe mosorel, folosindu-se bobinatorul (a);
 • se introduce mosorelul în căsuță, înfilându-se prin fisură, pe sub dispozitivul de tensionare a firului (penița), se introduce căsuța pe suportul pe care se fixează aceasta, asigurând că căsuţa intră complet (b);
 • se scoate firul inferior prin rotirea manuala a volanului și se fixează cele doua fire sub piciorușul de presare;
 • se cuplează motorul la sursa de energie.
P19_2

     Atenţie! Înfilarea necorespunzătoare a tensiunii celor două fire de ață poate duce la producerea defectelor de coasere.

     Reglarea tensiunii firului superior se face de la dispozitivul de tensionare. Pentru a regla tensiunea firului superior, se rotește dispozitivul de tensionare spre dreapta sau spre stânga piuliței (1), care prin intermediul arcului elicoidal (2) asigură presiunea discurilor (3) asupra firului.  

     Reglarea tensiunii firului inferior se realizează de la penița de tensionare (1) de pe suprafața căsuței prin intermediul șurubului (2). Căsuța se ține în mâna stânga, cu dreapta se trage de fir pentru a verifica tensionarea lui. Dacă este necesară reglarea tensiunii, se rotește șurubul (2): pentru a mări tensiunea – spre dreapta, iar pentru a micșora – spre stânga.

picturesite

Defecte şi remedieri la cusături tighel

     În timpul operațiilor de coasere, la mașinile de cusut se pot produce anumite dereglări în funcționare. Defectele se produc datorită unor mânuiri greșite sau defectări ale utilajului. În tabelul de mai jos sunt prezentate cele mai frecvente defecte, cauzele apariției acestora și modul lor de remediere.

defecteWeb

Scule şi dispozitive valorificatoare (SDV-uri)

     SDV–uri se instalează la mașina liniară de cusut pentru a facilita pregătirea prelucrării materialelor și executarea anumitor operații tehnologice, asigurând reducerea timpului de execuție și creșterea productivității muncii. Se montează în locul piciorușului de presare. Cele mai des utilizate dispozitive sunt:

Picture2

Maşina de surfilat

     Maşina de surfilat (cunoscută și ca mașină triploc) face parte din categoria mașinilor speciale. Maşina de surfilat formează tighelul prin intermediul a 2-4 fire, alimentate la 1-2 ace şi 1-2 apucătoare.
Caracteristicile tehnice ale mașinii de surfilat sunt:

• se folosește ca utilaj de bază pentru confecționarea îmbrăcămintei de tricot și țesături.
• maşina de surfilat cu 2-3 fire realizează cusături de surfilare, iar cele cu 4 fire execută cusături de încheiere-surfilare.

Corpul mașinii încorporează următoarele organe de lucru care participă la formarea cusăturii:

Pictureppt11

Deservirea maşinii de cusut

Mașina de cusut necesită următoarele lucrări de pregătire:

1. Pregătirea mașinii pentru lucru

 • curățarea de praf, scame, pete de ulei
 • ungerea în locurile marcate – verificarea acelor
 • montarea dispozitivelor suplimentare necesare

2. Înfilarea firelor de ață superior şi inferior

3. Coaserea

 • după ce se cuplează motorul electric la sursa de energie, se acționează pedala de ridicare a piciorușului de presare
 • se verifică cusătura prin coaserea pe deșeuri de material
 • se fixează materialul sub picioruș, care se coboară prin eliberarea pedalei
 • se acționează pedala de cuplare a motorului până la terminarea coaserii

3. Încheierea lucrului

 • deconectarea de la curentul electric
 • curățirea și ștergerea de scamă și praf a mașinii

Mașina liniară de cusut este deservită de către un lucrător (muncitor). Aceasta este reglată și reparată de către un reglor.