Pregătirea croitorului pentru activitatea profesională

Organizarea spațiului de muncă al croitorului

     Organizarea corectă a spațiului de muncă în atelierul de croitorie contribuie la utilizarea rațională a timpului de lucru, la creșterea productivității muncii și la asigurarea confortului psihologic atât al angajaților, cât și al clienților.

 În funcție de activitățile executate de croitor, locul de muncă este divizat în următoarele zone:

 • zona de recepție 
 • zona de proiectare și croire 
 • zona de confecționare 

 În funcție de spațiul disponibil, zonele de lucru pot fi amenajate într-o singură încăpere sau repartizate pe săli separate.

     Zona de recepție (salonul) reprezintă spațiul unde croitorul realizează activități de lucru cu clientul, cum ar fi primirea și înregistrarea comenzii, preluarea măsurilor, realizarea probelor și predarea produsul finit clientului. Pentru amenajarea acestui spațiu se recomandă următoarele: masă pentru înregistrarea comenzii, măsurarea și verificarea calității materialelor; măsuță-living pentru păstrarea revistelor de modă; fotolii pentru clienți; cabină pentru efectuarea probelor (dotată cu două oglinzi fixe și una mobilă, cuiere pentru lucruri personale); suporturi pentru păstrarea pieselor vestimentare, pregătite pentru probă, sau a produselor finite; manechine; stelaje pe care se expun diverse materiale utilizate la confecționarea produselor vestimentare.

     Zona de proiectare și croire este spațiul unde croitorul construiește tiparele și croiește reperele pentru produsul vestimentar. Această zonă va fi dotată cu o masă de croit. La dorință și în funcție de statura croitorului, masa poate fi modificată cu ajutorul piciorușelor reglabile. Masa poate fi completată cu sertare și polițe pentru păstrarea instrumentelor (panglică centimetrică, foarfece, cuțit de croit, rigle, florare, cretă/săpun de croitorie etc.), materialelor textile, și hârtiei. Pentru păstrarea șabloanelor și a pieselor vestimentare pentru probă, se instalează ștendere.

Clothes_rack
Dresden_-_Seamstress_at_work_-_2610

     Zona de confecționare este divizată pe sectoare, în funcție de tipul lucrărilor efectuate la asamblarea îmbrăcămintei (confecționarea/coaserea și călcarea hainelor):

 • spațiul pentru lucrările manuale, dotat cu masă, scaun cu înălțime reglabilă, suport pentru picioare, trusă cu instrumente/ustensile necesare și recipient pentru deșeuri;
 • spațiul pentru lucrările mecanice, dotat cu mașină de cusut și scaun reglabil;
 • spațiul pentru lucrările umidotermice, dotat cu fier de călcat, presă, calapoade, covoraș de cauciuc, pe care angajatul va sta în timpul călcării, presării sau aburirii reperelor vestimentare.

   Toate zonele de lucru trebuie să fie confortabile, bine iluminate atât prin surse naturale, cât și suplimentare.

Norme sanitare și tehnice privind organizarea spațiului de lucru

     În vederea organizării corecte a spațiilor de lucru, se vor respecta următoarele norme sanitare și tehnice privind amplasarea utilajului și a mobilierului în spațiul disponibil:

 • masă de croit va avea următoarele dimensiuni: lungimea de 3,0-3,5 m, lățimea de 1,5-1,8 m și înălțimea 0,75-0,85 m;
 • fiecărui croitor i se va repartiza un spațiu de lucru de 12 m2, iar fiecărui cusător – de 7 m2;
 • mesele de lucru trebuie amplasate la o distanță de cel puțin 1m de la pereți și piloni;
 • distanța dintre mașinile de cusut trebuie să depășească 0,6 m, iar cea dintre utilajul pentru tratamentul umidotermic și alte locuri de muncă trebuie să depășească 0,8 m;
 • căile de acces și culoarele din incinta atelierului trebuie să fie de cel puțin 2 m lățime și menținute întotdeauna libere;
 • orice spațiu de producere în care activează mai mult de 7 persoane trebuie să dețină două intrări/ieșiri cu acces liber.
floormap2

Organizarea eficientă la locul de muncă

     Spațiul de lucru trebuie să fie organizat cu respectarea unui șir de norme care asigură confortul și eficiența procesului de muncă:

 • Mobilierul și utilajul tehnologic trebuie amplasate astfel încât instrumentele utilizate cel mai frecvent să se afle la distanța mâinii întinse (vezi figura 1);
 • În timpul lucrului, trebuie să mențineți o poziție naturală a corpului: palmele se odihnesc pe masa de lucru, formând în articulația cotului un unghi de 90°; unghiurile dintre axele brațului și antebrațului, între trunchi și coapsă, și între axele coapsei și gambei trebuie să fie egale cu 90º (vezi figura 2);
 • În cazul efectuării lucrărilor manuale, se recomandă ca distanța dintre ochi și obiectul muncii să fie de 30-35cm; 
 • Pentru realizarea lucrărilor la mașina de cusut, persoana trebuie să păstreze o poziție a corpului ușor înclinată spre mașină, iar distanța dintre ochi și obiectul de lucru să fie de 30-40 cm. 
fig_2_5

Figura 1

fig_2_6

Figura 2

Normele de securitate și sănătate în muncă

     Conform legislației în domeniul securității și al sănătății în muncă, angajatorul trebuie să îndeplinească un șir de cerințe minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă. Semnalizarea se referă la furnizarea de informații sau cerințe referitoare la securitatea și/sau sănătatea la locul de muncă, prin intermediul unui panou, a unui semnal luminos sau acustic, a unei comunicări verbale sau a unui gest-semnal, după caz. Fiecare întreprindere este responsabilă pentru ca această informație să fie cunoscută de toți angajații. De aceea, se vor desfășura lecții de instruire cu referire la subiectele protecției și securitatea muncii. Mai jos găsiți un set de semnale utilizate pentru a atrage atenția asupra pericolelor la locul de muncă, care transmit mesaje de interdicție, de avertizare, de obligativitate pentru adoptarea unui comportament specific, și de salvare sau de prim ajutor.   

semne avertizare

Pentru a asigura securitatea la locul de muncă, trebuie respectate următoarele reguli de comportament:

 1. Înainte de a începe activitatea de muncă, este necesar să se verifice starea tuturor echipamentelor de lucru, integritatea cablurilor de alimentare și a legăturii la centura de împământare. În cazul constatării anumitor defecțiuni de funcționare a echipamentelor de lucru, va fi anunțat conducătorul întreprinderii.
 2. Se interzice utilizarea echipamentelor de lucru (mașinilor de cusut, fiarelor de călcat, preselor, cuțitelor de croit electrice etc.) în stare defectă!!! 
 3. Pentru evitarea accidentelor de muncă și evacuarea rapidă în situații excepționale, căile de acces și culoarele din incinta atelierului vor fi păstrate libere, fără a depozita în ele materia primă, produsele finite etc.
 4. Lucrările de deservire/întreținere a echipamentelor electrice, precum și folosirea întrerupătoarelor de curent electric, se vor efectua doar cu mâinile uscate.
 5. Pe toata durata efectuării activităților care necesită atenție sporită, lucrătorii vor fi atenți la operațiile pe care le execută, evitând discuțiile cu alte persoane, inclusiv la telefonul mobil.
 6. La finele activității, în scopul evitării pericolului de incendiu, toate utilajele electrice se vor deconecta de la sursa electrică.
 7. Este interzisă utilizarea cablurilor asamblate din mai multe bucăți sau cu stratul izolant deteriorat!!! 
 8. Conectarea/deconectarea utilajului la rețeaua electrică se va efectua cu ajutorul fișei de curent.
 9. Deconectarea se va efectua extrăgând fișa de curent cu o mână, cu cealaltă fixând corpul prizei!!!