Realizarea cusăturilor

În procesul de confecționare a produselor vestimentare, îmbinarea și fixarea reperelor (detaliilor) textile se realizează prin cusături. Cusăturile pot fi: manuale, mecanice și termochimice. Cusăturile manuale și mecanice se realizează cu aţă, iar cele termochimice prin termolipire sau sudare. În cadrul acestui modul, veţi afla mai multe despre tipurile de cusături atât de necesare la procesul de confecționare a produselor vestimentare. S-a estimat că circa 60% din timpul consumat este dedicat executării cusăturilor mecanice.

Scopul modulului: Formarea competențelor profesionale generale și specifice de realizare a operațiilor de prelucrare prin cusături manuale și mecanice, precum și prin tratamente umidotermice, utilizând utilajul tehnologic și respectând normele de securitate și sănătate în muncă.